Global Goals in gemeentelijk beleid

DE GLOBAL GOALS 

IN GEMEENTELIJK BELEID

EEN HANDREIKING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN

De Global Goals in uw gemeentelijk beleidAlle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren.


Met de handreiking 'De Global Goals in het gemeentelijk beleid' laten we zien hoe de doelen zijn verbonden met de Nederlandse context, bestaande (beleids)kaders, programma’s en instrumenten. Per doel zijn voorbeelden gegeven van actiepunten voor gemeenten, waardoor de doelen makkelijker te concretiseren en uit te voeren zijn. Daarbij is het goed om te bekijken wat er in de gemeente al wordt gedaan aan de Global Goals en dit als uitgangspunt te nemen. Lokale invulling van de doelen vraagt om aansluiting bij de lokale realiteit en de lokale behoeften.

Via het menu vindt u per Global Goal waar het doel voor staat en wat u als gemeente kunt doen. (bron: VNG).

De global Goals in gemeentelijk beleid - een handreiking voor Nederlandse gemeenten

Supporter van de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Global (Development) Goals, zijn een gezamenlijke visie over duurzame ontwikkeling van de 193 lidstaten aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze richten zich op de globale uitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben. Denk aan armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieu, vrede en veiligheid. De zeventien doelen zijn verbonden met elkaar. Ze tillen duurzaamheid naar een hoog, overkoepelend niveau en bieden stimulerende en uitdagende richtlijnen. Met deze doelen toetsen we ons handelen om hiernaar toe te werken. Ik draag alle SDG's een warm hart toe en maak zelf werk van onderstaande Global Goals.